Webinar

Cygate Webinar: SOC och säkerhetstjänster i en föränderlig värld

April 22, 2021 15:00 Europe/Stockholm

Diskussionen kommer handla om hur du kan underlätta transformation och rent konkret, var börjar man och hur utnyttjar man investeringar i säkerhetstjänster på bästa sätt? 

Vi kommer behandla frågeställningar som:

• Vad är en SOC och hur passar den och olika säkerhetstjänster in i en vanlig organisations verksamhet och säkerhetsarbete?

• Hur underlättas digital transformation genom moderna säkerhetstjänster?

• Kan en SOC vara till hjälp vid regulatoriska krav?

• Säkerhet är svårt, så hur gör en SOC arbetet enklare? 

• Hur hanterar men det nya normala där personal ansluter från olika platser och olika enheter på ett säkert sätt?

• Hur skapar man överblick av sitt säkerhetsläge, prioriterar sina insatser samt vet att problem verkligen är hanterade?   

• SOC och säkerhetstjänster låter stort, svårt och dyrt … är det så på riktigt?